Menu Close

Mõõtmised ülevaatusel

HEITGAASID JA NENDE MÕÕTMINE TEHNOÜLEVAATUSEL Tehnoülevaataja mõõdab heitgaase ja otsuse korrasoleku kohta võtab ta vastu toetudes Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr. 42, mis viitab valmistajatehase…

Ausalt tehnokontrollist

Autode tehnoülevaatuspunktid on välja tulnud uue tootega, mille nimeks on ”Tehnokontroll.” Järgnevalt püüan anda selgitusi, mis loodetavasti aitavad paremini mõista tehnolontrolli olemust ja eesmärki. Tehnoülevaatuspunktides…

Lambda

HEITGAASIDE LAMBDA JA LAMBDAANDUR Heitgaaside analüüsimisel on üheks oluliseks teguriks LAMBDA väärtus. Lambdat nimetatakse ka liigõhu teguriks, mille väärtus saadakse, kui tegelik õhu kogus küttesegus…

Katalüsaator

KATALÜSAATORI TÖÖPÕHIMÕTE Katalüsaatori põhimaterjal on AL2O3 mis kujutab endast keraamilist ainet, mille sisse on tehtud kanalid, mis on kaetud plaatina või pallaadiumi kihiga, mille paksus on…

Auto teelpüsivusest

Kui tähtis on rehvi rõhk auto teel püsimise kohalt vaadatuna? Ikka ja jälle saame lugeda siit ja sealt autoavariidest kus sõiduk kaldus vastassuunavööndisse või sõitis…

Ausalt heitgaasidest

Tänapäeval esitatakse sisepõlemismootoritele väga ranged saastenormid, mis nõuavad üha paremaid heitgaaside puhastusseadmeid. Näiteks USAs Californias (kus on suur autode kontsentratsioon) kehtivad sellised normid, et kui…

Tehnoülevaatusest

Karm tehnoülevaatus? Antud kirjutis on tehtud soovist paremini selgitada televiisoris olnud Reporteri intervjuud kuna osa riigikodanikke on minust nii aru saanud nagu oleksin kedagi laimanud…

Ausalt piduritest

Rääkides piduritest ja nende kontrollimisest tehnoülevaatusel, lähtun ainult isiklikest kogemustest ja meie tehnoülevaatuspunktis kasutusel olevast BOCH firma piduristendist kui testime sõiduauto pidureid. Tehnoülevaatusel kontrollitakse autode…