Menu Close

Ausalt tehnokontrollist

Autode tehnoülevaatuspunktid on välja tulnud uue tootega, mille nimeks on ”Tehnokontroll.” Järgnevalt püüan anda selgitusi, mis loodetavasti aitavad paremini mõista tehnolontrolli olemust ja eesmärki.

Tehnoülevaatuspunktides võeti termin “tehnokontroll” kasutusele umbes paar aastat tagasi, kuigi autode tehnilist kontrolli (nii tasulist kui tasuta) sai ka varem teha. Tehnokontroll ei asenda seejuures ametlikku tehnilist ülevaatust. Minu isikliku arvamuse kohaselt on tehnokontrolli teenuse pakkumine tingitud järgnevast:

 1. Kartuses saada reg-tunnistusele märget “Korduv” (minu arvates piirab märge ”Korduv” põhiseadusvastaselt isiku liikumisvabadust, see aga ei ole praegune teema), soovitakse mittejuriidilist toimingut, et teada saada, mida on vaja teha selleks, et järgmine kord läbida ülevaatus ühe korraga.
 2. Kuna ARK on varasemalt koostanud nn ”kordusülevaatuste edetabeleid”, siis need ülevaatuspunktid, kus kordusülevaatusele kutsutud masinate osakaal oli väga väike, sattusid kontrollide kõrgendatud tähelepanu alla. Teada on ju, et maarajoonides, kus elanike sissetulek on väike, vaadati väikese tasu eest (mis läks tihti ülevaataja taskusse) tuttava tuttava ja selle tuttava auto üle ning reg-tunnistusele mingit märget ei tehtud. Selline suhtumine ”oma küla poistesse” vähendas kordusülevaatuste suhtarvu ja ülevaatuspunkti omanikul ei olnud sellise tegevuse üle kontrolli. Seega, maarajoonide ülevaatuspunktide omanikud pidasid vajalikuks sisse viia ülevaatusväline tehnoseisundi kontroll, mis fikseeritakse ARK ülevaatusprogrammis. Kui kordusülevaatustele liita juurde tehnoseisundi kontrolli juhud, siis ei tule kordusülevaatuste osakaal ”kahtlaselt väike” ja ülevaatajal on raskem eelkontrolli tasu oma tasku pista.
 3. Kui pärast ülevaatuse tegemise alustamist selgub, et kordusülevaatus on kindel, siis esineb juhtumeid, kus autoomanik palub kordust mitte kirja panna, kuna homme on vaja näiteks üle lahe sõita. Sellistel juhtumitel on võimalik, et “libisetakse“ tehnokontrollile (kus otsust vastu ei võeta), kuna ülevaatusele tulemise kohustuse lõpupäev on alles kaugel tulevikus.
 4. Ei ole saladus, et tänapäeval leidub üksikuid ebaausaid töötajaid kelle juures on võimalik ülevaatust läbida “lisatasu“ eest. ARKi vastavad töötajad käivad aegajalt ülevaatuspunktide tööd kontrollimas. Kui seejuures  satutakse peale nn. ”susserdajatele”, siis esimene asi, mida enda õigustuseks öeldakse, on see, et hetkel on tegemist tehnokontrolliga ja mitte tehnoülevaatusega.

Viimases alapunktis esitatud mõttele viidates oli ARK-i tehnoosakond mõni aeg tagasi  tehnokontrolli vastu, kuna haltuuratsejate tegevuse ohjeldamine muutus palju raskemaks. Siis aga arvatavasti leidus järjekordselt keegi “kõrgemalt“ kes arvas, et ARK takistab järjekordselt vaba ettevõtlust. Arvan, et tehnokontrollilt üleminek tehnoülevaatusele ei tohiks olla karistatav, küll aga arvab ARK, et tehnoülevaatuselt (pärast kordusülevaatuse vääriliste vigade avastamist) libisemine tehnokontrollile on  rikkumine vaatamata sellele, et seaduse tasemel ei tunta sellist auto kontrollimist nagu “tehnokontroll”.

Jättes kõrvale altkäemaksukogujate alibina kasutusel oleva (kinnimakstavalt ülevaatuselt tehnokontrollile kiirlibisemise võimaluse), tahaks anda seletusi eelkontrolli põhimõtte kohta. (Rõhutan seejuures, et tegemist on minu isikliku ja kindlasti ka teatud osa ülevaatusega tegelevate inimeste arvamusega). Seega:

Mõte on selles, et autoomanikele antakse võimalus saada infot auto tehnilisest seisukorrast, mille saamiseks autoomanikul ja suurel hulgal remonditöökodadel ei ole vahendeid. Samuti kasutatakse tehnokontrolli enne pikemat puhkusereisi. Kontrolli käigus saadakse teada pidurite näitajad, heitgaasianalüsaatori andmed ja esitulede kontrollstendi vaatlustulemused. Sellise tehnoseisundi kontrolli eesmärk on aidata autoomanikke võimalusega kontrollida autot eelnevalt ja odavamalt, kui seda võimaldavad autoesindused ja kalleid seadmeid mitteomavad väiksemad remonditöökojad. Minu arvates ei ole otstarbekas anda auto remonti enne kui ei tea, mis vajab korrastamist. Tihti palutakse auto ette valmistada ülevaatuseks, kuid ülevaatusel selgub siiski, et vaatamata suurele remondiarvele, ei ole masin päris korras.

Auto tulede (v.a esitulede reguleeritus) ja lisavarustuse seisukorra kohta eelkontrollis hinnangut ei anta, sest seda oskavad juhiloa saanud inimesed ise otsustada. Kui autoomanik soovib tehnokontrolli käigus teada saada, kas autol põleb numbrituli või üks, kaks või kolm pidurituld siis … ei oska kommenteeridagi.

Kui pärast tehnokontrolli pannakse auto remondi järjekorda, siis ei pruugi tehnokontrolli ajal põlenud pidurituli nädala pärast tehnoülevaatusel põleda. Eelmainitu on põhjuseks, et vahel ei peeta tehnokontrolli läbiviimisel tähtsaks nende tulede süttimise kontrolli. Küll aga on tähtsad märgutulede (ABSi korrasoleku, pidurivedeliku taseme, turvapadja korrasoleku jne) töö.

Ülevaatajatel on erinev suhtumine tehnokontrolli, sest selline tegevus ei ole seadustega ega juhenditega reguleeritud. Siit tulenevalt otsustab iga ülevaatuspunkti ”otsustaja” ise, kui suures mahus autot kontrollitakse (ja kas üldse kontrollitakse). Enamik ülevaatuspunktide omanikest ei viibi ülevaatuspunktis kohapeal.

Selline asjaolu annab tehnoülevaatajale võimaluse ”teha vahelt”, st saab kontrolli eest võetava tasu oma tasku panna, sest vaatamata võimalusele fikseerida tehnokontroll ametlikult arvutis, seda ei tehta kuigi tihti, sest seadus seda ei nõua. Väidan, et suur hulk tehnokontrollimistest ei fikseerita ülevaatusprogrammis ja sellest tingituna puudub ka korrektne arvepidamine.

Kui soovite meie ülevaatuspunktis teha ülevaatuse eelset kontrolli siis:

 1. Kui lubate siis võetakse Teie auto reg. tunnistus, fikseeritakse arvutis (ARK programmis) tehnokontrolli alustamine.
 2. Kontrollitakse autol pidurid, heitgaasid, alusvankri ja esitulede reguleerituse (mõõtmistulemuste väljatrükk tehakse alles siis kui Teie seda soovite).
 3. Kõik puudused kirjutatakse Teie jaoks paberile.
 4. Tehtud töö eest tasute 20€.
 5. Fikseeritakse arvutis (ARK programmis) tehnokontrolli läbimine ilma juriidiliselt kehtiva otsuseta. Seega kui Teie autol on kordusülevaatuse väärilised puudused, ei vormistata kordusülevaatust ja Teie auto kohta jääb kehtima sõitu lubav kehtiv ülevaatus.

Juhul kui tehnokontrolli lõppedes on selgunud, et Teie auto vastab kehtivatele tehnonõuetele siis juhul kui soovite, alustatakse tehnoülevaatusega:

 1. Võetakse Teie auto reg. tunnistus, avatakse teistkordselt ülevaatusprogramm, seekord juba ülevaatuse realt.
 2. Kontrollitakse reg. tunnistuses oleva info vastavust tegelikkusele, vaadatakse üle, lisavarustus ja küsitakse korraks juhiluba, et fikseerida, kes siis auto ikkagi ülevaatusele esitas.
 3. Vastavalt ARK poolt antud kohustusele arhiveeritakse piduritesti ja heitgaaside mõõtmistulemuste väljatrükid.
 4. Kontrollitakse seda mida ei vaadatud tehnokontrollil.
 5. Vormistatakse ülevaatuse positiivne läbimine ja märgitakse reg. tunnistusele järgmine ülevaatusele tulemise tähtaeg.
 6. Ülevaatuse eest tasute 35€ kui vaja teha diislitesti siis + 5€.

Ps. Tehnokontrolli ja võimaliku järgneva tehnoülevaatuse käigus tavaliselt ei soovita teha kahte diislitesti seega mainitud test tuleb alles tehnoülevaatuse tegemisel.

NB! Tehnoülevaatuselt “libisemine” tehnokontrollile on meil välistatud.

Teie teenistuses
Mait Millert
Maitene OÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *