Menu Close

Category: Artiklid

Kuhu kadus tehnoülevaataja?

Tänane kirjatükk on järg eelmisele arvamusloole “Peatage lennuk“ ja juttu tuleb sellest kuidas on minule ja mitte ainult minule usutavasti ka paljudele kolleegidele mõjunud muudatused…

Peatage lennuk

… tahaksin maha minna. Aga ei saa sest nii ei tee normaalse mõistusega inimene kui just ei ole lugu tuntud anekdoodiga. Mõtlen piltlikult lennuki all…

Tasub teada

Kätte on jõudnud järjekordne tehnoülevaatuspunktide külastamise aeg mis võib nii mõnelegi autoomanikule tunduda meeli erutava kohustusena. Tihti küsitakse esimese asjana, et kas midagi on vahepeal…

Xenonitest

Xenonitest – poolt ja vastu. Analüüsin antud teemat juriidilisest aspektist. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2001 määrus nr. 42 ja selle lisa1 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1240/7201/2016/MKM42_lisa1_parand.pdf#  annab selgitusi HID tehnoloogiat kasutavate…

Mõõtmised ülevaatusel

HEITGAASID JA NENDE MÕÕTMINE TEHNOÜLEVAATUSEL Tehnoülevaataja mõõdab heitgaase ja otsuse korrasoleku kohta võtab ta vastu toetudes Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr. 42, mis viitab valmistajatehase…

Ausalt tehnokontrollist

Autode tehnoülevaatuspunktid on välja tulnud uue tootega, mille nimeks on ”Tehnokontroll.” Järgnevalt püüan anda selgitusi, mis loodetavasti aitavad paremini mõista tehnolontrolli olemust ja eesmärki. Tehnoülevaatuspunktides…

Lambda

HEITGAASIDE LAMBDA JA LAMBDAANDUR Heitgaaside analüüsimisel on üheks oluliseks teguriks LAMBDA väärtus. Lambdat nimetatakse ka liigõhu teguriks, mille väärtus saadakse, kui tegelik õhu kogus küttesegus…