...
Menu Close
Notifications
Clear all

Nõuded mis panevad kulme kergitama.

1 Postitusi
1 Users
0 Likes
1,786 Vaatamisi
Mait Millert
(@mait-millert)
Postitusi: 1
New Member Admin
Teema algataja
 
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Mõned nõuded mis panevad kulme kergitama tunduvad pigem olevat korruptsioon. Vaadates järgmisel aastal kehtima hakkavat liiklusseadust tundub esialgu, et siin on ikka päris kõvasti "üle võlli" lastud  https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020016

§ 72. Sõidukiomaniku ja vastutava kasutaja kohustus
(5) Kui mootorsõiduk või selle haagis ei vasta tüübikinnituse nõuetele, selle tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel või sellel esineb projekteerimis- või tootmisviga, peab mootorsõiduki või selle haagise omanik või vastutav kasutaja võimaldama valmistajal rakendada parandusmeetmeid, et viia mootorsõiduk või selle haagis nõuetega vastavusse või tagada selle ohutus.
[RT I, 30.06.2020, 8 - jõust. 01.01.2022]

Ma täna ei pane juurde oma mõtteid, sest teen seda hiljem ja nüüd ainult niipalju, et minu arusaamist järgi käib jutt arvele võetud või võetavatest sõidukitest... ehk haugun vale puu all?

 
Lisati : 4. Feb 2021 02:22
Jaga sotsiaalmeedias:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.