...
Menu Close

Tasub teada

Kätte on jõudnud järjekordne tehnoülevaatuspunktide külastamise aeg mis võib nii mõnelegi autoomanikule tunduda meeli erutava kohustusena. Tihti küsitakse esimese asjana, et kas midagi on vahepeal seadustes muutunud? Vastan kohe, et ei midagi sellist mis Teid muretsema paneks.

Paljud on kindlasti märganud, et tehnoülevaatuspunktidele osutavatelt juhatusmärkidelt on kaotatud ARK logo. Samuti ei leia Teie enam logot tehnoülevaatuspunkti välisseinal ja muudel infotahvlitel. Loodetavasti ei tekita selline olukord arusaamatusi sest töö teostajad on kõik samad ja sõiduki reg. tunnistusele pannakse endiselt ARK logoga ülevaataja pitsatijälg.

Usutavasti on üheks oluliseks teguriks sellise otsuse tegemisel juhtumid kus tehnoülevaataja on eksinud aga “Kivi on visatud ARK kapsaaeda“. Paljud inimesed võrdsustavad tänaseni tehnoülevaatuspunkti töötajaid riigiametnikega ja peavad vajalikuks oma pretensioonid esitada kohe otse ARK-sse ilma, et püüaks eelnevalt asja lahendada ülevaatuspunkti omanikuga.

Vastavalt seadustele (“Mõõteseadus“) on kõik töötavad tehnoülevaatuspunktid läbinud akrediteeringu. Akrediteerimine aitab kaasa ülevaatuspunktide töö ühtlustamisele läbi vastavate mõõtmisjuhendite. Samuti on vastavate juhenditega selgemalt lahti kirjutatud vastutus ja kohustused.

Selleks, et ülevaatus mööduks sekeldusteta, soovitan teha ettevalmistusi:

 1. Liikluskindlustuse olemasolu ei pea kontrollima tehnoülevaatusel.
 2. Kas sõiduauto jaoks ettenähtud vähemalt 1KG kustutusainega tulekustuti omab kleebist, et ta on kontrollitud vähem kui aasta tagasi?
  Pange näiteks tagaistmele tulekustuti, tõkiskingad, ja ohukolmnurga, et ei peaks nõutud lisavarustust pakiruumist “välja kaevama“ ja sellega aega viitma. Jätkuvalt ei ole apteek kohustuslik kui autoomanik on eraisik. Kui auto kuulub liisingufirmale ja vastutavaks kasutajaks on eraisik siis peab apteek ikkagi olema sest juriidiliselt on autoomanik firma.
  Tehnoülevaataja on tavaline inimene ja kui ta näeb, et Teie olete temale mõelnud ja ta tööd kergemaks teinud siis võite kindlalt loota ka ülevaataja poolset suuremat vastutulelikkust.
 3. Kontrollige kõik tuled ja tulukesed. Sagenenud on juhtumid kui auto suunatulede klaasid on päikese poolt pleekinud või on suunatulede “pirnidelt” maha koorunud oranž lakk ja suunatule valguse värvus ei ole enam merevaigukollane. Tihtilugu on 10 aastavanuse auto suunatuled päris valged, mis on lubatud ainult vanadel žigulidel kus suunatuli ja eesmine ääretuli on kokku ehitatud. Seega soovitan paigaldada suunatuledesse uued kollased “pirnid” ja muret ei ole. Seadus nõuab, et tehnoülevaataja peab vormistama viie pisipuudusega kordusülevaatuse. Kõiki pisiasju Te ei jõua ja vahel ka ei taipa vaadata. Kui olete enda poolt kõik teinud siis “jääb ruumi“ ka nende pisipuuduste jaoks mida Teie ei ole taibanud kohe vaadata.
 4. Kui Teil on kompressioonisüütega mootor (edaspidi diisel) siis kindlasti vaadake et õlitase oleks normis. Vähemalt 10 korda aasta jooksul tuleb meil ette olukordasi kui enamus autost on kontrollitud ja diislitesti tegemine katkestatakse kuna õlivarras on KUIV. Selline rumal olukord ei soojenda Teie ja tehnoülevaataja st. kliendi ja teenindaja vahelist suhet.
 5. Oleks mõistlik eelnevalt õhufilter puhastada või uue vastu vahetada. Samuti soovitan tungivalt teha heitgaasitorustiku puhastussõit ja seda eriti turbodiislite puhul. Sõitke kuni 10 km nii, et mootori pöörded oleks 3500 – 4000 p/min. Vastasel korral võib diislitest ülevaatusel kujuneda heitgaasitorustiku puhtaks puhumiseks kus mootori pöördeid tuleb viia maksimumi kümneid kordi. Paljud autoomanikud, kas teadmatusest või teab veel millest ei võta minu soovitusi küllalt tõsiselt. Kui oleme heitgaaside väljundtorusse suunanud suruõhujoa ja autoomanik näeb, milline tahmapilv sealt väljub, alles siis saadakse aru, et oleme rääkinud õiget juttu. Kuid siis on juba hilja ja meie soovitustesse pealiskaudne suhtumine toob kordusülevaatuse ja 8 eurose lisaväljamineku sest kordustesti eest peab maksma samuti. Seega kui kellelgi on “suruõhu kompressoriga head suhted”, siis võiksite ise eelnevalt kontrollida, kas nn. puhastussõit on summuti puhtaks puhunud?
 6. Kui bensiinimootoriga autole on paigaldatud katalüsaator, peab arvestama seda, et auto vananedes vananeb ka katalüsaator termiliselt mis on täiesti normaalne. ARK poolt on tehnoülevaatuspunktidele antud “Sädesüütega mootori heitgaasi mõõtmise juhend“ kohustab tehnoülevaatajat hoidma mootori väntvõlli pöörlemissagedust 3 minuti vältel vähemalt 2000 p/min. Selline toiming on kohustuslik siis kui mõõtmise alguses on näha, et mõõtetulemus ei vasta nõuetele kuna katalüsaator ei pruugi olla töösoe sest vananedes on vaja suuremat temperatuuri, et katalüsaator suudaks olla ülesannete kõrgusel. Mõnede tehnoülevaatuspunktide seinal on kiri kus soovitatakse hoida auto mootor töösoe ( 80oC ), et ei peaks heitgaaside mõõtmisel kaua mootorit soojendama. Ei tohi unustada, et töösoe mootor ei tähenda alati seda, et auto all olev katalüsaator on samal ajal töösoe st. olenevalt vanusest on katalüsaatoris tekkiva katalüüsi tingimuseks 350oC – 700oC. Katalüsaator võib isegi tühikäigul töötades jahtuda, sellest kõigest leiate selgitusi siit kodulehelt.
 7. Kui autole on paigaldatud lambdaandur siis vaadake, et heitgaasitorustikus ei oleks ebatihedusi sest nendest kohtadest imetakse heitgaaside hulka lisahapnik mis iseenesest ei tee midagi halba. Lisahapnik heitgaaside hulgas võib tekitada probleemi kuna (vt. lambda) mõõtmistulemustele toetuv arvutuslik lambda väärtus ei pruugi sobida määruse nõuetele sest liigne hapnik arvutustehtes “teeb oma töö“.
 8. Kõrvalises kohas saate kontrollida kaudselt esitelje pidurite korrasolekut pidurdusjõudude erinevuse seisukohalt. Pidurdage väikese hoo pealt (15-20 km/h) ilma roolist kinni hoidmata. Juhul kui rool keerab ennast vasakule 5 cm siis võib oletada, et parempoolne pidur on nõrk või pidurisadul oma liugurite peal on kinni jäänud või liikumine raskendatud. Kui rool keerab paremale 5 cm siis võib oletada, et vasakpoolne pidur on nõrk või pidurisadul oma liugurite peal on kinni jäänud või liikumine raskendatud.
 9. Seisupiduri kontroll võib olla raskendatud kuna osadel autodel ei soovitata hoo pealt seisupidurit rakendada. Seda saab proovida kallakul või rakendatud seisupiduriga paigaltvõtuga.

Mainisin ennist akrediteerimist mis muudab teatud määral suhtumist klienti, lisades teatud õigusi Teile ja teatud kohustusi ülevaatuspunktile ja sealt tulenevalt ka tehnoülevaatajale:

 1. Kui Teil tekib kahtlus mõõtja erialases pädevuses siis on Teil õigus esitada vastavasisuline kirjalik pretensioon ülevaatuspunktile. Ülevaatuspunkt on kohustatud teatama sellest „Eesti Akrediteerimiskeskusele“. Samas võite teavitada ka Maanteeameti tehnoosakonda.
 2. Teil on õigus paluda näha seadusesätet mida kasutatakse Teie auto tehnoseisundi hindamisel ja ka mõõtmiste läbiviimise juhendeid.
 3. Erialase kompetentsuse kinnitus tähendab Teie jaoks seda, et juhul kui heitgaaside mõõtmistulemus on kehtestatud normist natuke suurem siis ei pea kompetentsustunnistust omava ülevaatuspunkti tehnoülevaataja tingimata vormistama kordusülevaatust. Kui Teie ei nõustu mõõtmistulemusega mõõtemääramatuse ulatuses siis on ülevaatuspunkti töötaja kohustatud “Normi lõdvemaks laskma” teatud ulatuses (vt. all olevat tunnistust). Sama reegel kehtib ka pidurdusjõudude arvestamisel kus lubatakse normist väheke nõrgemat pidurit.

Usun, et parima mõõtevõime (mõõtemääramatuse) normid, mis on ära toodud lisatud tabelis, on üle Eesti ühesugused. Tähendab, et ka kontrollijad üle vabariigi on kohustatud kliendi kasuks kasutama mõõtemääramatust kui mõõtmistulemus ületab teatud osa etteantud normist. loodan, et minu matemaatika oskused ei ole rooste läinud. Seega peaks kontrollija tunnistama Teie auto korrasolevaks kui CO mõõtmistulemus on normist 0,1 mahuprotsendi võrra suurem. Vesinikuühendite puhul kui HC on 112ppm siis peab auto saama tunnistatud korrasolevaks vaatamata sellele, et norm on 100ppm. Heitgaaside arvutuslik lambda võib olla vahemikus 0,94 -1,06 vaatamata sellele, et norm on 0,97 – 1,03. Diisli suitsususe normi puhul 1,5 peaks masin edukalt läbima ülevaatuse kui mõõtmistulemus sai 2,0 jne. jne. eks arvutage ise kui tekib huvi ja vajadus mõnda mõõtmistulemusele järgnenud otsust vaidlustada.

PS! Kui ei kasutata mõõtemääramatust siis vastavalt mõõteseadusele https://www.riigiteataja.ee/akt/724846?leiaKehtiv on karistused päris karmid kui vaadata seaduse § 47. Mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise nõude eiramine.

Teie teenistuses
Mait Millert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.